Hnátnice
Naposledy aktualizováno: 29.6.2020

V sou?asné dob? knihovna nabízí ?tená?ům více než 6.000 knih ve volném výb?ru:

  • 6.240 knih krásné literatury
  • 1.000 knih nau?né literatury
  • 5.320 knih beletrie pro dosp?lé
  • 1.070 knih beletrie pro mládež
  • 860 knih nau?né pro dosp?lé
  • 140 nau?né pro mládež

Knižní fond je ?ty?ikrát do roka obm??ován o 60 nových svazků z vým?nného fondu M?stské knihovny v ?stí nad Orlicí.

Další, ?tená?i nejvíce žádané novinky jsou průb?žn? dokupovány.

Na vypůj?ení zde jsou m?sí?níky Zahrádká?, Receptá? a Zem? Sv?ta.